Overenskomster, kollektive aftaler på arbejdsmarkedet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som fastlægger centrale vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet, bl.a. vedrørende ansættelsesformer, afskedigelse, løn og evt. pension, arbejdstid og ferie, tillidsrepræsentanter og håndtering af uoverensstemmelser. I det danske teatersystem indgås O mellem lønmodtagernes fagforeninger og arbejdsgiverrepræsentanter som fx Børneteatersammenslutningen, Danske Teatres Fællesorganisation, FAST eller Finansministeriet. Forskellige fagforeninger kan være i konkurrence om, hvem der skal ‘have O på området’. Således er det Lager- og Handelsarbejdernes Forbund, der har O for teaterteknikere på Det Kongelige Teater, mens det på de fleste øvrige teatre er Teknisk Landsforbund. Se også Aflønning; Foreningen af Danske Sceneinstruktører; Dansk Skuespillerforbund.