FAST, Foreningen af Små Teatre, interesseorganisation stiftet i 1975 og siden 1979 også fungerende som arbejdsgiverorganisation for en række små og mellemstore teatre (især egnsteatre), der væsentligst producerer teater for voksne og derfor ikke følte deres interesser repræsenteret af Børneteatersammenslutningen (BTS). FAST har overenskomster (oftest fælles med BTS) med alle de teaterkunstneriske fagforbund. Siden 1985 har FAST været medarrangør af gruppeteaterfestivaler i Odense. FAST, der i 2007 omfattede 35 teatre, er repræsenteret i en række nationale og internationale udvalg og nævn, bl.a. i Kunstrådets repræsentantskab.