Fjerde væg, den imaginære væg mellem scenen og tilskuerrummet. Udtrykket stammer fra idéen om, at scenehandlingen finder sted i et rum med fire vægge, hvoraf den ene, der vender ud mod tilskueren, er usynlig. Publikum er til stede i teatret som ‘voyeurer’ eller vidner, mens skuespilleren på scenen lader som om tilskueren ikke findes, på samme måde beskyttet af den usynlige væg. Begrebets oprindelse kan tilskrives Denis Diderot. I sin poetik for et drame bourgeois anbefaler han skuespilleren at ‘lade som om der er en væg mellem scenen og tilskueren’ (Discours sur la poésie dramatique 1758). Kravet skal især tjene til at indfange tilskuerens følelsesmæssige engagement i en øjeblikkelig billeddannelse på scenen (tableauet). I den naturalistiske æstetik i det sene 1800-tal bliver idéen om FV grundlæggende i ønsket om at give illusionen det fuldkomne herredømme i teatret. Scenen skal skabe et lukket univers, en ‘som om det er virkelighed’ illusion, hvor personerne giver indtryk af, at de lever på scenen (jf. StanislavskijsEn skuespillers arbejde med sig selv 1940 og Mit liv i kunsten 1944). Det omtrent samtidige krav om reteatralisering af teatret er et bevidst opgør med ‘illusionsteatret’ i denne absolutte form, fx formu leret af Georg Fuchs i Die Schaubühne der Zukunft, 1905. Scenen skal her fremstå som en fiktiv verden, og spillet skal gøres tydeligt som spil. Fra en tilskuersynsvinkel kan den usynlige væg ses som tegn for mental indlevelse og identifikation, der må anses for at være en vigtig faktor i teateroplevelsen. Indlevelsen kan formentlig uden problemer veksle med oplevelse af distance til scenens fiktive verden. Se også Kukkasseteater.