Reteatralisering, betegnelse på det opgør med det realistisk/naturalistiske teater, der omkring århundredeskiftet prægede Europa. Rs vigtigste talsmænd var Adolphe Appia, Edward Gordon Craig og Georg Fuchs: Teatret skulle befries fra virkelighedsillusionens spændetrøje og generobre sin plads som selvstændig kunstart. I Danmark var det Johannes Poulsen, der stod som eksponent for genren.