Illusion, blændværk. Begreberne I og fiktion anvendes ofte i flæng: hvis fiktionen er overbevisende gennemført, er I ‘fuldkommen’. Man kan dog hæfte sig ved, at I modsat fiktion ikke nødvendigvis efterligner virkeligheden, men gestalter sin egen ‘virkelighed’. I barokken, fx, var I et grundtema: virkeligheden forstået som et futilt blændværk, en konstant metamorfose, et teater med flydende grænser mellem fiktivt og realt. Pierre Corneilles l’Illusion comique 1636 spiller på disse grænsepositioner. I den forstand er I beslægtet, men ikke identisk med idéen om theatrum mundi. I Shakespeares Stormen 1611 ses verden som en magisk I. I er for så vidt et langt mere omfattende begreb end fiktion. Både fiktion (repræsentation af virkeligheden) og I (fremstilling af en ‘falsk’ virkelighed) har været angrebspunkter mod teatret som bedragerisk og forførerisk. Se også Infami.