Fiktion, afledt af ‘fingere’, ‘foregive’. F på teatret angiver selve det forhold, at kunstarten gengiver eller fremstiller – fingerer – virkeligheden på mere eller mindre troværdig vis, og er altså knyttet til dens mimetiske karakter. En F kan være gennemført (realisme, naturalisme) eller markeret som hos Brecht. Men den må nødvendigvis fingere noget.