Theatrum mundi, ‘verdens teater’, idé om livet som teater eller flygtig illusion. Tanken findes hos Platon og Seneca, i middelalderens mysteriespil og renæssancens og barokkens teater. Hos Shakespeare findes en klassisk formulering i Som man behager: ‘All the world’s a stage, and all the men and women merely players’, ligesom tanken under indflydelse af jesuitternes virkelighedsforståelse spilles igennem i Calderóns El gran teatro del mundo (Det store verdens teater) 1645. TM bruges undertiden om metateatral konstruktion også i nyere dramatik. Fra 1982 har ISTA praktiseret såkaldte TM-forestillinger, hvor Odin Teatrets skuespillere optræder sammen med latinamerikanske og asiatiske.