Løssalg, billetsalgsform, hvor billetter, i modsætning til abonnements- og gruppesalg, sælges i almindeligt forsalg eller på forestillingsdagen. L kan være både til ordinær og reduceret pris, fx ungdoms- eller pensionistbilletter. Ls andel af det samlede billetsalg er meget forskellig for forskellige teatertyper. Teaterforeningerne, der traditionelt har baseret deres virksomhed på abonnenter, har ofte et minimalt L, og også for landsdelsscenerne er L beskedent; mens det for de københavnske teatre kan svinge meget voldsomt. I takt med, at abonnementssalget siden 1990'erne har været faldende, har L udgjort en større andel af billetsalget, en tendens der er forstærket af, at flere teatre som følge af elektronisk billetsystem har kunnet udvide den traditionelle forsalgsperiode på en uge til at omfatte en hel sæson. Som følge af kritik af at ‘alle billetter er solgt på forhånd’ har Det Kongelige Teater reserveret et antal billetter til salg på forestillingsdagen. Se også Billetpris.