Gesamtkunstwerk, betegnelse der stammer fra Richard Wagner og angiver et kunstværk, hvor flere kunstarter smelter sammen i en syntese. Das Gesamtkunstwerk er selve filosofien bag Wagners operaer, sådan som han har udviklet den i sine tre kunstteoretiske bøger: Die Kunst und die Revolution 1849, Das Kunstwerk der Zukunft 1850 (Fremtidens kunstværk) og Oper und Drama 1851. For Wagner stod det græske drama, der forenede ord, musik og dans, som idealet: det ædleste udtryk for folkets bevidsthed. Siden var dramaet degenereret og splittet op i forskellige genrer. Fremtidens kunstværk skulle have rødder i folket og ikke kun i kunsten, men også i samfundet, og forme det totale menneske ved at appellere til både intellekt, følelse og krop. Festspilhuset i Bayreuth 1876 betød virkeliggørelsen af drømmen om at genskabe det antikke teater. Som komponist og digter i én person revolutionerede Wagner den traditionelle opera. Til gengæld var han på det visuelle område særdeles konservativ. Det var Adolphe Appia, der vha. lyset og en reduktion af de sceniske virkemidler gjorde scenografien til en integreret del af Wagners musikdramatiske værk. Wagners teorier rummede meget senromantisk tankegods, der lod sig misbruge til totalitære formål, men hans tanker om et G har øvet en betydelig indflydelse på teatret, ikke mindst på den tidlige avantgarde, fra symbolismen og frem (Appia, Edward Gordon Craig, Vassily Kandinsky, Oskar Schlemmer og Bauhaus-Bühnes eksperimenter).