Scenisk sprog, Mimiske, kropslige, vokale og gestuelle tegn, som skaber fiktionens tid og sted og illusionen af, at den dramatiske handling finder sted her og nu. Tegnenes samspil mellem skuespiller, rekvisitter, scenografi, kostumer, lys, lyd og andre sceniske virkemidler danner tilsammen den sceniske realitet.