Scenetårn, konstruktion over scenen, hvor bag-, mellem- og for tæpper samt diverse scenografiske elementer er ophængt og kan hejses op og ned under forestillingen ved hjælp af et snoretræksystem. Projektører kan også placeres i S. En lang række trækstænger placeres parallelt med scenens front og kan hejses ned under dekorationens tilrigning, så arbejdet ikke skal foregå i højden. I selve S er adgangen til stængerne sikret ad gangbroer. De sceneteknikere, der arbejder i S, kaldes gallerister. S er ofte nybyggede teatres æstetiske akilleshæl, med en højde på 20-40 meter over teatrets tag og uundgåelige firkantede form kan det være svært at indpasse i en arkitektonisk helhed. Et S er nødvendigt for at kunne spille alle større moderne forestillinger, i ældre teatre uden S skal tæpperne kunne foldes op i flere lag i snoreloftet. Se også Scene.