Periakt, periakter, (gr. periakton, af peri‘omkring’ og agein ‘at føre’), drejeligt scenografisk udstyr til at markere sceneskift på det sen-antikke teater. P var prismeformede standere. De var opstillet i siderne af scenen og på hver af de tre sider bemalet med en lokalitet, således at når de blev drejet, skiftede det sceniske billede. Med udgangspunkt i P M Vitruvius’ beskrivelse kom brugen af P igen i renæssancen, undertiden med flere P bag hinanden i scenens dybde. De blev i 1600-tallet udmanøvreret af det smidigere kulisse-system. Inspireret af teaterhistorien indgårPi et af Strindbergs forslag i 1907 til at realisere Et Drømmespil. Se også Antikkens indflydelse.