Pollio Marcus Vitruvius, ca. 70-15 f.Kr., romersk arkitekt og forfatter til De Architectura Libri Decim, hvis 5. bog omhandler teatret og dets konstruktion. Da værket blev publiceret i 1484 og oversat til italiensk i 1521, fik bl.a. beskrivelsen af sceneskift vha. trekantede prismer (periakter, gr. periaktoi) stor betydning for renæssancescenens udvikling, ligesom Sebastiano Serlios illustrationer af de tre scenetyper i udgaven fra 1545 påvirkede scenebilledet i århundreder.