Læsedrama, en dramatekst, der af forfatteren ikke er skrevet mhp. scenisk fremførelse, fx OehlenschlägersSanct Hans Aftenspil, eller ikke anses for at være egnet til det, enten pga. de teatertekniske vanskeligheder, som dramateksten frembyder, eller på grund af dramaturgiske ufuldkommenheder i teksten. Hvad der på denne måde anses som L, skifter gennem historien, og man vil i forhold til vore dages scene konventioner kunne hævde, at der ikke er den tekst, der ikke vil kunne danne grundlag for en opførelse, ikke engang telefonbogen. GoethesFaust blev oprindelig betragtet som et L pga. stykkets dramaturgiske og poetiske struktur. Men senere, med udgangspunkt i andre teaterkonventioner og opførelsespraksis, har stykket vist sig egnet til opførelse, fx som Peter Steins 23-timers Faust I-II EXPO 2000.