Vridläktare, drejelig publikumsopbygning, brugt siden 1966 til friluftsspil i Närpes i det sydvestlige Finland og af bl.a. instruktøren Ralf Långbacka. V er det modsatte af en drejescene, idet tilskuerne drejes rundt om en simultanscene i stedet for at scenebillederne drejes frem foran dem. Närpesmodellen har inspireret andre friluftsteatre, bl.a. Östra Nyland ved Pernå og Oravais i Österbotten i Finland, Finnskogsteatern Loses i Bollnäs, Döda fallet i Ragunda i Västernorrland og Norberg i Sverige.