Skånska Teatern, gruppeteater dannet 1973 i Malmø på initiativ af Peter Oskarson, der frem til 1982 var dets uformelle leder med et repertoire præget af social bevidsthed og scenisk udadvendt teatralitet. Teatret flyttede 1975 til Landskrona og fortsatte der, efter at Oskarson og dele af ensemblet 1983 flyttede og oprettede Folkteatern i Gävleborg. 1993 blev Scalateatern i Stockholm under navnet Offside en del af virksomheden. Efter en konkurs 1994 dannedes s.å. Nya Skånska Teatern, der var virksomt til 2003.