Stikord, eng. cue, ord eller sætning i en replik, der fungerer som signal til en medspiller om at komme ind på scenen eller tale/agere eller til orkestret om at spille. I store teatre er der placeret medhør i garderoberne, så skuespillerne kan følge med i, hvornår det er deres tur til at gå på scenen. S kan også være en bevægelse eller en særlig passage i musikken.