Replik, er medlemsblad for Dramatiklærerforeningen. Det udkommer med 1-2 numre om året og er udkommet siden 1976. R bringer diskussioner om dramatikundervisning i gymnasium og HF og beretninger fra undervisningspraksis.