Skolekomedie, årlig forestilling spillet af elever i folkeskolen eller gymnasiet og ikke kun komedier. Drama og teater i det danske skolesystem har rødder tilbage til det humanistiske skoledrama i 1500-tallet. Da folkeskolesystemet i 1900-tallet blev sat på skinner med større skoler og flere elever blev skolernes præsentation af sig selv gennem S mere almindeligt. Som led i den almene dannelse instrueredes elever især i klassiske dramatekster. Efter 2. Verdenskrig blev denne form suppleret med små, selvlavede spil, som på Bernadotteskolen og andre pædagogiske miljøer. Fra slutningen af 1960'erne, hvor drama vandt indpas både som metode og fag i skolen, blev selvskabte spil mere udbredt, ligesom nyere dramtik vandt indpas. Op gennem 1980'erne og 1990'erne er S flere steder vokset til enorme musicalproduktioner med plads til mange medvirkende, teknikere osv. og større krav til scenografi, kostumer og PR som miniudgaver af samtidens teater.