Repertoire, en plan over et teaters opførelser. R er det konkrete og synlige udtryk for den kunstneriske ledelses idéer og hensigter, for dens repertoirepolitik. Et repertoireteater er et teater, der som regel spiller forskellige forestillinger hver dag, i modsætning til teatre, hvor den enkelte forestilling spilles hver dag i en længere periode og så skiftes ud. I Danmark er det kun Det Kongelige Teater, der kan betegnes som et repertoireteater. Repertoireteatrets grundlæggende forudsætning er et fast ensemble, og dets styrke er, at det med kort varsel, fx i sygdomstilfælde, kan skifte aftenens forestilling ud med en anden fra det faste R, som også kan betegnes det løbende eller det stående R. En skuespillers R er alle de roller, som han/hun har fremført.