Populærteater, generaliserende og lettere nedsættende udtryk fortrinsvis benyttet i den danske kulturpolitiske debat, især i hovedstadsområdet, om de gamle broscener og morskabsteatre med bred publikumsappel. Udfra en kulturæstetisk holdning – at enten er noget morsomt eller også er det kunst – der har sit udspring i midten af 1800-tallet, da Det Kongelige Teaters monopol blev udfordret af sekondteatre som Casino, Folketeatret, Frederiksberg Morskabsteater og senere også Dagmarteatret og Nørrebro Teater samt en række mindre scener og serveringsteatre, blev udtrykket brugt til forsvar for økonomisk støtte til det elitære teater på bekostning af humorscenen, som anses for bedre at være i stand til at klare sig på almindelige markedsvilkår. Det omfatter genrer som farcen, folkekomedien og revyen. Det har i slutningen af 1900-tallet bl.a. resulteret i, at underholdningsteatre som Amager Scenen og ABC har måttet lukke pga. dårlig økonomi.