Malersal, teaterværksted hvor dekorationernes bagtæpper, kulisser og sætstykker males. Ms størrelse vil være bestemt af tæppernes omfang, da de skal kunne ligge udstrakt på gulvet under bearbejdelsen. Hertil skal man kunne komme på afstand for at bedømme motivets illusionistiske virkning. Derfor er M, oftest udstyret med et galleri eller balkon oppe under loftet. Ikke alle teatre havde plads til en M og en teatermaler som Carl Lund havde fx sin M over loftet i Trinitatis Kirke. Atmosfæren i M er præget af opvarmet lim til at blande i det vandopløste farvepulver. Limfarven er et porøst materiale, der kan påsmøres i forskellige tæthedsgrader fra transparent farve til total dækfarve. Karakteristisk for malerredskaberne er den store kassevogn til malerpotter og langskaftede malerkoste og pensler. På M udføres også de øvrige malerarbejder, fx special effects på kostumer, fodtøj, m.m. I engelsk teater i 1800-tallet var det mest almindeligt at male dekorationerne ophængte. Af andre værksteder på et større teater kan nævnes snedker- og skræddersale.