Fribillet, billet udleveret uden beregning, typisk til honoratiores, teateranmeldere, kollegaer, venner o.a. Folketingets bureau disponerer dagligt over et antal billetter til Det Kongelige Teater til folketingsmedlemmerne. I Det Kongelige Teaters anordning om antagelse af værker til opførelse er der faste regler for, hvor mange fribilletter forfattere, komponister o.a. kan disponere over. F indgår i et teaters personbelægning, men ikke i værdibelægningen.