Feu, fr. ‘ild’, supplerende spillepræmie til skuespillere o.a. Indførtes på Det Kongelige Teater i 1842 angiveligt efter inspiration fra Comédie-Française, hvor skuespillere siden 1682 fik en aftenlig supplerende dækning af udgifter til brændsel og lys. På Det Kongelige Teater blev en procentdel af den aftenlige billetindtægt fordelt til de medvirkende feu-berettigede skuespillere, som var inddelt i klasser og tildeltes points efter en skala beregnet ud fra rollens størrelse og vanskelighed. Systemet, der bl.a. blev kritiseret for at fremme et repertoire med det størst mulige antal opførelser og mindst mulige antal skuespillere, blev afskaffet i 1919. Se også Beneficeforestilling.