Episodisk teater, kendetegner teaterformer, der arbejder med flere handlingsløb og evt. flere hovedkarakterer i samme stykke. ET spænder teaterhistorisk bredt og kan have flere kendetegn. I det græske drama såvel som i Brechts verfremdung-dramatik opdelte korsangene handlingen i mindre episoder. I Strindbergs Et Drømmespil 1902 binder den gennemgående figur Indras datter de mange tableauer af handlinger sammen. I den nyere danske dramatik benytter fx Saalbach en ET-form som et udtryk for den fragmenterede samtid, stykket er skrevet i, når der i Det velsignede barn Husets Teater 1996 skildres forskellige skæbner og tidsaldre side om side, kun opdelt af små intermezzoer. Episoden er også grundlaget for de fleste tv-serier, fx Lise Nørgaards Matador DRtv 1978-82 om indbyggerne i den fiktive provinsby Korsbæk, og hyppigt anvendt i film, fx Robert Altmans Short Cuts 1993, hvor over 20 personer interagerer på kryds og tværs med hver deres dagsorden.