Episode, af gr. epeisodion ‘hændelse’, i det græske drama korets indskud, som fraviger den centrale handling. Sidespring som er udelukket i den aristoteliske poetik hvor enhedslighed og helhed gælder. E bliver et yndet fortælleelement i det ikke-aristoteliske drama, hvor man netop vil understrege det tilfældige og uoverskuelige i fortællingen ved Es manglende nødvendighed. Molières Don Juan eller Stengæsten 1665 og Brechts Mutter Courage og hendes børn 1939 er eksempler på dramatiske værker, hvor det episodiske er dominerende. I sit drama Jacques og hans Herre 1984 lader Milan Kundera diskussionen om forholdet mellem det episke, sidespringet og det tilfældige kontra det absolutte være den dramatiske drivkraft og påpeger, at man først efterlods kan se, om noget var et sidespring eller et absolut skæbnetræf. Se også Episodisk teater.