En suite, fr. ‘i rækkefølge’ betegnelse for den planlægning af repertoire, der er altovervejende på institutionsteatre i Danmark, hvor et teater først producerer og opfører ét værk et planlagt antal gange – fx 50 opførelser efter hinanden – og herefter har en ny produktion klar. I modsætning til et repertoireteater (som Det Kongelige Teater), der har flere forskellige produktioner på repertoiret samtidig.