Embolimon, oldgr. ‘mellemspil’. Aristoteles’ betegnelse i Poetikken (1456, a, 27-30) for den korsang, som ikke er en integreret del af den dramatiske sammenhæng; blot et ‘mellemspil’, der lige så godt kunne tilhøre en anden tragedie.