Balkon, fr. balcon, it. balcone, afledt af germansk balko ‘bjælke’, altan eller fremspringende udbygning fra væggen beregnet til at placere et siddende publikum i en teatersal, især brugt om den første egentlige etage, den fornemste. Den kan være åben eller opdelt i balkonloger. Se også Galleri; Logeteater; Parterre.