Nationalteater, scene, som i særlig grad plejer et lands eller en stats teaterkunst. Grundlæggelse af et N er identitetsskabende, i nutiden også i unge nationer. Som første N regnes Comédie-Française, grundlagt ved kongeligt dekret 1680. Nationale scener som stationære kulturinstitutioner knytter sig især til 1700-tallet, hvor teaterkunsten søgtes højnet og knyttet til patriotiske og moralske holdninger. Oprettelsen af det første dansksprogede teater 1722 i Lille Grønnegade brugte nationalt sproglige og kulturelle argumenter for et N, men fik først med oprettelsen af Komediehuset på Kgs. Nytorv 1748 officiel status. Et tysk N blev oprettet i Hamborg 1767, men måtte lukke allerede i 1769. Siden fulgte bl.a. Burgtheater i Wien i 1776 og Königliches Nationaltheater i Berlin 1786. Sverige fik i 1788 Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten) og Norge i 1899 Nationaltheatret. Rigsscene for nynorsk er Det Norske Teatret, oprettet 1912. En klassisk teaternation som Italien har Piccolo Teatro di Milano, grundlagt 1947, som uofficielt N. Først med National Theatre fra 1963 (fra 1988 Royal National Theatre) fik Storbritannien et N, hvis anden halvdel udgøres af Royal Shakespeare Company, oprettet i 1961 i Stratford. Typisk for et nutidigt N er et bredt repertoire med en blanding af klassikere og samtidsdramatik med en særlig forpligtelse over for landets eget sprogområde.