Michael Ramløse, f. 1949, dansk dramatiker og teaterleder, uddannet cand.mag. i russisk og tysk. R blev som militærnægter 1976 knyttet til Banden og har siden været en central person i børneteatermiljøet, ikke mindst som dets måske flittigste dramatiker. Han var sekretariatsleder i Teatercentrum 1987-96 og generalsekretær for ASSITEJ 1990-96. Af hans mange værker kan nævnes Det 4. bud Artibus 1990, minioperaen Ved siden af …, hvortil han også skrev musikken, BaggårdTeatret 1993 og Den jord du gik på om krigen i Jugoslavien, et samarbejde mellem BaggårdTeatret, Teatret Møllen og Gruppe 38 1994. Siden 1997 administrativ leder af Teatret Fair Play.