Engagement, af fr. engager ‘pantsætte’, en kontraktmæssig ansættelse fx som skuespiller, som regel indgået i henhold til en overenskomst eller på tilsvarende vilkår. Es varighed er kontraktperioden, som kan være for en eller flere produktioner evt. for en sæson (sæsonengagement). Der skelnes mellem kontraktansættelse for en tidsbegrænset periode og fastansættelse (dvs. ikke tidsbegrænset).