Coup de théâtre, fr. ‘teaterkneb’, en handling, der bevirker en pludselig og uforudset vending i situationen, i personernes tilstand eller intrigens/handlingens udfald. Coup de théâtre anses ofte for at være en nødløsning. Det klassiske eksempel er brevet, der med ét ændrer situationen for de agerende. I det moderne drama bruges effekten undertiden tvetydigt eller ironisk. Jf. deus ex machina-effekten.