Cantica, lat. canticum ‘sang’. Sangpartier med musikakkompagnement i hellenistiske og romerske tragedier og komedier, fx hos Plautus.