Agent, agentur, lat. agere ‘handle’, person eller firma som varetager kunstneres interesser mht. engagement og løn, og som herfor oppebærer en provision (typisk 10-15 %). I modsætning til casteren, der er ansat ved en aktuel produktion, repræ senterer en A skuespillere. Hvis casting således foretages af kunstneragenturer, kan der let opstå en interessekonflikt. På teaterområdet har det i Danmark hidtil været sjældent, at skuespillere anvender A i forbindelse med erhvervelse af engagement, mens det er blevet mere almindeligt til varetagelse af lønforhandlinger o.l. For dramatikere fungerer teaterforlag – og i Danmark også Danske Dramatikeres Forbund – som A.