Vormingstoneel, Vormingstheater, hollandsk samlebetegnelse for teatergrupper, der var vidt forskellige kunstnerisk, økonomisk og mht. målsætning, men som alle ville bruge teatret til bevidstgørelse. Politisk teater, aktivistisk teater, afslørende teater var betegnelser, grupperne selv anvendte. Stykkerne blev som udgangspunkt skabt i prøvesalen og med henblik på bestemte målgrupper, ofte børn. Blomstringsperioden for V var 1970-85. Blandt teatergrupper, der arbejdede med V, var Proloog, GLtwee, Scholengroep Centrum, Bloemgroep, Sater og De Nieuwe Komedie.