Virkemidler, de kunstgreb som benyttes i en forestilling til at skabe en komisk eller tragisk effekt, indlevelse eller distance til den sceniske handling. V er stilisering af stemme og kropsanvendelse, rytme, tempo, lys, lyd, kostumer, scenografiske elementer og opbygningen af scenerummet. Forskellige traditioners teater udvikler V, som fanger tilskuerens opmærksomhed, skaber fokus, overraskelser og engagement. Med avantgarden bliver disse traditioners virkemidler tilgængelige og synliggjorte som kunstmidler og løsrives dermed fra bestemte genrer, således at man kan benytte forskellige teatralske effekter sammen med reale virkemidler.