Tema, gr. thema ‘det opstillede, det påståede’, et værks centrale idé og enhedsskabende kraft. T udtrykkes gerne som et spændingsforhold mellem modsætninger, fx som spændingen mellem Woyzecks elementære menneskelige smerte og den umenneskelighed han udsættes for i Georg Büchners Woyzeck 1836-37 eller som kaos vs. kosmos i Shakespeares Helligtrekongersaften ca.1623.