Teaterchef, et teaters øverste chef, som oftest både kunstnerisk og administrativ leder. På Det Kongelige Teater er T (som i perioden 1849-59 og 1924-31 blev tituleret teaterdirektør) en ministerielt udpeget administrator uden kunstnerisk indflydelse. Siden teatret i 1993 fik en bestyrelse er T formelt ansat af og har direkte reference til denne. Tidligere var titlen ‘chef ’ forbeholdt Det Kongelige Teaters leder, hvor andre teaterledere blev tituleret ‘direktør’. Titlerne bruges nu i flæng.