Teaterarbejder, fra 1970'erne en kollektiv betegnelse for folk, der arbejdede med teater, uanset hvilken funktion de havde. Man var ikke instruktør, skuespiller, regissør, sufflør eller scenograf, man var T. Betegnelsen dækkede altså dels et opgør med hierarkiseringer i teatret og dels en sproglig solidarisering med andre arbejdergrupper i samfundet. Ordet er efterhånden gået af mode.