Slapkulisse, tæppe nedhængt fra loftet i scenens sider til afmaskning af kulissen. Afstanden mellem S kaldes fag.