Skræddersal, værksted, hvor teatrets kostumering forarbejdes og vedligeholdes. Store teatre kan have op til flere skræddersale eller én S opdelt i afdelinger med specialer i fx herre- og damekostumer, balletkostumer m.m., samt særlige afdelinger for indfarvning af stoffer, fremstilling af parykker, fodtøj, blomster, osv. Mellemstore teatre vil ofte have en skrædder-systue, der tager sig af alt forefaldende syarbejde vedr. teatrets tekstiler. Og de små scener må i reglen lade sig ‘nøje’ med en person, fx kostumieren, der både designer, syr og vedligeholder kostumerne, evt. suppleret med ekstra personale til større produktioner.