Showstopper, amerikansk betegnelse for en sang og/eller sangpræstation i en forestilling, der pga. sin særlige evne til at røre eller begejstre publikum sætter hele forestillingen i stå og forlænger nuet i et særligt frydefuldt eller bevægende moment. I daglig tale har S dog en negativ klang som en forhindrende faktor i fx arbejdsmæssig eller social sammenhæng.