Scenisk version, er til forskel fra dramatisering en bearbejdelse af et dramatisk værk til scenebrug, enten af tekniske, æstetiske eller ideologiske grunde. Fx har Shakespeares dramaer konstant været beskåret, omarbejdet og tilpasset en given tids sceneteknik og smag.