Prolongation, fr. ‘forlængelse’, ‘udsættelse’, i teaterverdenen juridisk betegnelse for et teaters ret til at forlænge en forestillings spilleperiode og dermed en medvirkendes ansættelse et vist antal dage udover det, der er aftalt i ansættelseskontrakten. Teatrets ret hertil erhverves gennem en overenskomst. Typisk vil et teater have ret til at forlænge et engagement med op til 8 dage for en medvirkende, der er ansat mindst 75 dage, hvis dette varsles mindst 20 dage før ansættelsens planlagte udløb. Ved en sæsons sidste forestilling har teatret normalt ret til op til 20 dages forlængelse på samme vilkår. Varslingsreglen er indført for ikke at hindre en medvirkende i at aftale opgaver andetsteds efter kontraktens udløb. Prolongation benyttes især på større teatre med mange freelance-skuespillere.