Producer, af eng. produce ‘frembringe’, engelsk og amerikansk begreb, som sjældent anvendes i Danmark, om den øverste leder af en teaterproduktion med såvel kunstnerisk og administrativt som økonomisk ansvar. På dansk bruges almindeligvis ordet producent, som iøvrigt ikke findes på engelsk. Begrebet P kendes især fra kommercielt teater om fx David Belasco, Joseph Papp og Florenz Ziegfeld. I England var P indtil midten af 1950'erne en betegnelse for sceneinstruktøren. Se også Produktion.