Pornografisk teater, fra antikkens kirkefædre over den engelske restaurations puritanere til nutidens højre-religiøse kredse er teatret blevet kritiseret og mistænkeliggjort med baggrund i formodninger om teatrets pornografiske form og indhold. Disse beskyldninger er dog oftest begrundet i religion eller samfundsmoral. Kun når den sceniske repræsentation af seksual-akter er løsrevet fra poetiske/symbolske/teatrale formål og udelukkende fokuserer på seksuel lystfremkaldelse, kan teater defineres som pornografisk, hvilket oftest udelukker egentlige teaterforestillinger. Antikkens kvindelige mimer, elementer af engelsk restaurationskomedie, tyske og franske erotiske kabareter samt samtidens floor and peepshows er alle eksempler på teatralske repræsentationer af faktisk seksuel aktivitet. Efter billedpornografiens frigørelse i Danmark (som det første land i verden) i 1969 rykkede pornografien frem fra undergrunden og ind i det daglige by- og mediebillede. Moderne dramatikere som bl.a. Sarah Kane og Rainald Goetz har problematiseret pornografiens rolle i det moderne samfund i hhv. Renset Det Kongelige Teater 2000 og Jeff Koons Betty Nansen Teatret 2001. La Fura dels Baus’ gæstespil med XXX Aarhus Teater 2005 vakte vild foragelse og debat med sit kontroversielle pornografiske indhold.