Off stage, eng. ‘uden for scenen’, en term i sceneanvisningen henvendt både til skuespillere og sceneteknik. Bruges også inden for fiktionen i forhold til, hvad der faktisk sker på scenen (on stage) og hvad der finder sted uden for; fx Hamlets Englandsrejse i Shakespeares Hamlet, der alene refereres til i et brev fra Hamlet til Horatio, som denne læser op på scenen.