Gag, improviseret eller indstuderet, komisk fysisk eller verbal morsom tilføjelse til en rolle. Selvironisk slangudtryk fra engelsk teater i 1840'erne om ‘noget, der tvinger sig frem i munden’. I Hamlets tale til skuespillertruppen i 3. akt, 2. scene advarer han dem mod G med: ‘Og lad dem der spiller klovner ikke sige mere end der står i deres rolle. Thi der er dem iblandt dem som selv ler for at få en hob tåbelige tilskuere til at le med (…) Det er modbydeligt og viser en sørgelig ærgerrighed hos den nar der bruger det.’