Forlystelsesafgift, eller -skat. En afgift til det offentlige i forbindelse med offentlige forlystelser (teater, varieté, cirkus, biograf o.l.) har været kendt både i Danmark og udlandet i mange hundrede år. Fx bestemte en dansk forordning fra 1708, at linedansere, gøglere og teatertrupper skulle aftale med Kbh.s magistrat, hvor meget de skulle erlægge til fattigvæsenet, inden de kunne få tilladelse til at slå deres boder op, og i 1721 blev denne afgift formaliseret til at udgøre 10 % af billetindtægten. Dog fik Étienne Capion ved Lille Grønnegade teatrets åbning tilladelse til i stedet at erlægge 6 rigsdaler pr. spilleuge. Moderne F, aflagt pr. solgt billet, indførtes 1911 i Danmark og blev en ganske betydelig indtægtskilde for det offentlige fordelt med 1/3 til kommunen og 2/3 til staten. Mens afgiften for teatre var på 20 %, var biografer pålagt en langt større afgift (fra 1920 40 %, fra 1946 60 %). I 1950 bortfaldt F for teatre, der ikke havde servering, og den blev helt afskaffet 1964.